sitemap|contact|Facebook|Twitter
Bedrijfsnaam

Over WHI

De W.H.I. bestaat uit een bestuur en een activiteiten commissieBestuur:
Anton de Bruin (Hoekstra Portofoons)
Sierd Moll (makelaardij Sierd Moll),
Wessel Kort (Bouw Gorredijk),
Sietze Beenen (Beenen Expert),
Rik Dijkstra (Muziekcafé de Compagnon),
Joseph Verloop (De Bakkers van Verloop),
Wytze Peenstra (de Heeren van Rinsma),
Edward de Leeuw (Sportcentrum Kortezwaag)


De WHI Activiteiten Commissie bestaat uit de volgende leden:
Egbert Arends, Maaike van der Berg (Café Neys), Martsje Kuperus,Paulien Raspe, Chris Seinstra en Nel Zijlstra.

U ziet dat de WHI Activiteiten Commissie uit heel weinig mensen bestaat. Deze mensen proberen ervoor te zorgen dat er het gehele jaar door activiteiten in Gorredijk worden uitgevoerd.

Zij doen dit geheel belangeloos en verrichten de werkzaamheden in hun schaarse vrije tijd. De W.H.I. zou het dan ook fijn vinden als zich meer vrijwilligers aanmelden die zich in willen zetten voor Gorredijk.

De WHI Activiteiten Commissie vergadert 1 keer per vier weken. Zij regelen de aanvraag van vergunningen voor activiteiten, ze versieren de Sinterklaasboot, ze verzorgen de feestverlichting in Gorredijk, ze zorgen voor de reclamebordjes bij de toegangswegen van Gorredijk, ze plegen telefoontjes met bedrijven/instellingen/instanties om spullen voor activiteiten te huren, ze brengen posters rond waarop de activiteiten staan vermeld, ze schrijven ondernemers/winkeliers aan om mee te laten doen aan bijvoorbeeld de kerstfair, ze schminken de Zwarte Pieten, ze zorgen bijvoorbeeld voor de kleding van de Zwarte Pieten en de Paashaas, ze regelen de dranghekken, ze sjouwen de dranghekken daar waar ze nodig zijn. En dit is nog lang niet alles. Al met al best veel.

Aan het begin van het jaar wordt een jaarprogramma opgesteld met uit te voeren activiteiten. Echter, zonder vrijwilligers gaat dit niet. Daarom doen wij een beroep op U/jullie! Wat kan en wil je betekenen voor Gorredijk? Meld je aan via acwhigorredijk@gmail.com.
800px-Gorredijk_brug_04klein.jpg
Ondernemersvereniging W.H.I. Gorredijk bestaat uit een hoofdbestuur en een Activiteiten Commissie.

De WHI is er voor en door leden en heeft ten doel om Gorredijk op de kaart te zetten, zodat het een aantrekkelijke plaats is en blijft voor winkelend publiek en ondernemend Gorredijk.

Jaarlijks worden er een aantal terugkerende evenementen georganiseerd door de W.H.I. Activiteiten Commissie zoals de Paasactiviteit, de opening van de Turfroute in mei, de intocht van Sinterklaas en de Winterfair.

Voor haar leden organiseert de W.H.I. naast de activiteiten een ledenvergadering en een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst. Netwerken en kennisoverdracht zijn hierbij de sleutelwoorden.

Met diverse organisaties heeft het bestuur van de W.H.I. bestuur overleg, bijvoorbeeld met de gemeente Opsterland. Doelstelling van deze gesprekken is een bijdrage te leveren aan een betere werk- woon- en leefomgeving en het stimuleren en verbeteren van het ondernemersklimaat Gorredijk.

De plaatselijke ondernemers kunnen zich onder andere op deze site profileren in de regio door middel van nieuws en of acties en zich daardoor te verbinden met de consument.

Greep uit de lijst met werkzaamheden voor de activiteiten van de WHI:Regelen vergunningen voor de diverse activiteiten
Vele vergaderingen om de diverse draaiboeken door te nemen/te organiseren
Regelen van dranghekken bij de activiteiten
Zorgen dat de bruggen open gaan voor de Sinterklaasboot en de kerstpraam
Het optuigen van de Sinterklaasboot: vlaggen, lampen, pakjes, pepernoten, e.d.
Het verzorgen van de intocht van Sinterklaas en zijn pieten
Regelen van de contracten met de diverse artiesten
Regelen van consumpties voor de diverse artiesten
Honderden telefoontjes, smsjes, appjes en mailtjes per jaar met alle betrokkenen (onderling, bands, sinterklaas, gemeente, provincie, accommodatie, Tjerk Hiddes, krant, scholen e.d.)
Extra vergaderingen met Sinterklaas persoonlijk
Een paard regelen voor Sinterklaas
Verzorgen optreden van Sinterklaas in de Skâns
Opbouwen van de kerstpraam, gewoon ouderwets zweten dus…
Uren zoeken op internet naar geschikte acts voor de activiteiten
Verzorgen van de PR voor de diverse activiteiten (krant, affiches, flyers e.d.)
Ophangen affiches in Gorredijk en de omliggende dorpen voor de diverse activiteiten
Plaatsen reclameborden en spandoeken
Plaatsen van diverse kerstbomen met verlichting
En dan nog al die kleine dingetjes die er “gewoon” bij horen………….

Al deze dingen doen we voor een Gorredijk waar we trots op kunnen zijn! Dat kan alleen als we samen sterk staan en wanneer een ieder zijn steentje bijdraagt.

FOTOALBUM

LIGGING GORREDIJK